Gravesøknader i Vefsn kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Vefsn kommune

Graving i Vefsn kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.vefsn.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
23/199 Gang/sykkelveg Kulstaddalen Gravearbeid TROND TVERÅ AS 28.08.2023 28.07.2024
23/224 Lundvegen Gravearbeid Vassvegen KOLBJØRN NILSSKOG AS 15.09.2023 30.11.2024
23/260 endring av nivå intern/adkomst vei Gravearbeid Vesetvegen TROND TVERÅ AS 09.10.2023 01.12.2024
23/272 legging overvanns rør samt kummer og etablering av ny parkering Gravearbeid sikmovegen TROND TVERÅ AS 16.10.2023 29.08.2024
24/16 Utvidelse bygg Hamarheim Eiendom Gravearbeid Skjervstadvegen KOLBJØRN NILSSKOG AS 12.03.2024 05.09.2024
24/21 VVA Lundvegen Gravearbeid Vassvegen KOLBJØRN NILSSKOG AS 02.04.2024 19.12.2024
24/26 1764 NMS Gravearbeid Håreks gate TROND TVERÅ AS 12.04.2024 18.08.2025
24/28 Lyngenvegen-Grensen Gravearbeid Grensen KOLBJØRN NILSSKOG AS 11.04.2024 30.09.2024
24/40 Øyfjellet Vind Gravearbeid MAGNE OPLAND AS 29.04.2024 20.12.2024
24/45 Lensegata 12 Gravearbeid HAUGAN BYGG & MASKIN AS 06.05.2024 30.09.2024
24/57 Gang og Sykkelveg Vefsnvegen Gravearbeid Vefsnvegen KOLBJØRN NILSSKOG AS 04.06.2024 01.11.2024
24/62 Pumpestasjon Halsøy Gravearbeid KOLBJØRN NILSSKOG AS 21.05.2024 30.09.2024
24/65 LadOpp ladeanlegg Mosjøen Gravearbeid Leira BE-MA AS 03.06.2024 31.07.2024
24/68 Planering hage på tomt Gravearbeid Privatperson 14.06.2024 28.07.2024
24/69 Tomt MVS Gravearbeid MAGNE OPLAND AS 21.05.2024 20.12.2024
24/88 Sparebank 1, Elmar Svendsen Gravearbeid Strandgata TROND TVERÅ AS 03.06.2024 31.08.2024
24/90 MS050 Chr.Qvales gate Tilleggsgraving Gravearbeid Chr. Qvales gate, Meyersgate GRUNNPARTNER AS 03.06.2024 30.08.2024
24/91 MS009 Kirkegata Tilknytning kabeltrase Gravearbeid Kirkegata, Gnr/Bnr: 103/782 GRUNNPARTNER AS 03.06.2024 30.08.2024
24/111 24319 - Mosjøen skole Gravearbeid Håreks gate TOTAL TRAFIKKHJELP AS 17.06.2024 31.12.2024
24/117 støttemur Gravearbeid fagerbakken Privatperson 17.06.2024 05.08.2024
24/118 E020 Alfheim Forsterkning Gravearbeid Hagamovegen, Rørengvegen GRUNNPARTNER AS 19.06.2024 30.08.2024
24/120 Tilbygg Kulstad RA Gravearbeid Leira Teknisk drift 19.06.2024 31.07.2024
24/121 Høydebasseng flyplassen Gravearbeid Vestersidvegen Teknisk drift 01.07.2024 31.08.2024
24/123 Kabelarbeid Mosjøen sentrum Strandgata 29 Gravearbeid Strandgata GRUNNPARTNER AS 19.06.2024 30.08.2024
24/124 Kabelarbeid Mosjøen sentrum Sjøgata 23 Gravearbeid Sjøgata GRUNNPARTNER AS 24.06.2024 30.08.2024
Viser 1 - 25 av 37 1 2 >