Gravesøknader i Vefsn kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Vefsn kommune

Graving i Vefsn kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.vefsn.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
19/371 Mosjøen Renseanlegg Gravearbeid Dolstadgata KOLBJØRN NILSSKOG AS 30.09.2019 30.11.2020
19/419 Fiber i drevjadalen Gravearbeid Forsmovegen JOHNNY LARSEN AS 28.10.2019 28.12.2020
20/10 Karl Martin Smalsundmo, riving hus og innfylling i byggegrop. Gravearbeid LANGFJORD MASKIN 15.01.2020 30.11.2020
20/16 Bygging av OHL Marka - Øyfjellet Gravearbeid LINKA AS 20.01.2020 31.01.2021
20/25 Oppsett av garasje Gravearbeid Privatperson 25.05.2020 31.10.2020
20/76 GSV Austerbygdvegen Gravearbeid Austerbygdvegen Teknisk drift 04.05.2020 30.10.2020
20/77 Oppgraving oljetank og nedsetting av sluk Gravearbeid KOLBJØRN NILSSKOG AS 04.05.2020 31.10.2020
20/78 Mosjøen Kirkegård - utvidelse Gravearbeid Skålvegen TROND TVERÅ AS 28.04.2020 02.11.2020
20/79 Terrengarbeid Gravearbeid MASKINENTREPRENØR CHRISTER JAKOBSEN AS 29.04.2020 26.10.2022
20/81 Halsmovegen Gravearbeid Halsmovegen VEFSN KOMMUNE 05.05.2020 03.11.2020
20/84 Forberedende arbeider ERTMS Nordlandsbanen Gravearbeid RAIL INFRASTRUCTURE AS 05.05.2020 01.11.2020
20/125 reparere et lite hagegjerde , grave 50-60 cm til stolper Gravearbeid Sjøgata Privatperson 01.07.2020 30.06.2021
20/146 Veimerking Arbeidstillatelse C.M. Havigs gate AUFLES VEIMERKING 26.05.2020 01.12.2020
20/170 Sikringstiltak Myrbekken Gravearbeid NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 08.06.2020 30.10.2020
20/173 Opparbeiding av tomt Gravearbeid KOLBJØRN NILSSKOG AS 11.06.2020 31.12.2020
20/175 Hagforsebnget 9, Brennbakk Gravearbeid Hagforsenget TROND TVERÅ AS 12.06.2020 29.11.2020
20/179 Lensegata 20 Gravearbeid lensegata BRÆKKEN MASKIN & TRANSPORT AS 12.06.2020 11.06.2021
20/180 Lundvegen 51 Gravearbeid Lundvegen BRÆKKEN MASKIN & TRANSPORT AS 11.06.2020 31.12.2020
20/224 ånes boligfelt Gravearbeid Formyrvegen BRÆKKEN MASKIN & TRANSPORT AS 25.06.2020 31.10.2020
20/251 Drevja - Drevjamoen Gravearbeid Steinhaugen BENDIKSEN ENTREPRENØR AS 20.07.2020 31.10.2020
20/258 Garasjer Kulstad 2 Gravearbeid Rypevegen TROND TVERÅ AS 01.08.2020 31.10.2020
20/296 Garasje Geir Nikolaisen Gravearbeid Rynesåsen BRÆKKEN MASKIN & TRANSPORT AS 12.08.2020 31.12.2020
20/297 Arne Dahls veg Gravearbeid HAUGAN BYGG & MASKIN AS 10.08.2020 30.10.2020
20/299 Drevja - Stuvland Gravearbeid Drevjavegen BENDIKSEN ENTREPRENØR AS 13.08.2020 26.10.2020
20/303 Meåsvegen Gravearbeid TROND TVERÅ AS 14.08.2020 30.10.2020
Viser 1 - 25 av 103 1 2 3 .. 5 >