Gravesøknader i Vefsn kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Vefsn kommune

Graving i Vefsn kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.vefsn.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Dokumentbestilling

Innsynsbestilling

Du har bedt om innsyn i sak 19/21 hos saksbehandlende enhet Vefsn kommune, Teknisk drift veg. Ingen opplysninger er untatt offentligheten, men innsyn må likevel bestilles.

vilkår og betingelser