Gravesøknader i Vefsn kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Vefsn kommune

Graving i Vefsn kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.vefsn.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/78
Entreprenør TROND TVERÅ AS
Start 28.04.2020
Slutt 02.11.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Skålvegen 5 -14
Søknad gjelder Overvannsledning, El-kabel

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 27.04.2020
Tittel Mosjøen Kirkegård - utvidelse
Byggherre
Organisasjon: VEFSN KOMMUNE (orgnr.: 844824122)
Kontaktperson: Trond Tverå (tlf.: 41431700)